Certificaat Eerste Beoordeling volgens de eisen van de Kaderrichtlijn 2007/46/EEG, erkend door FOD Mobiliteit en Vervoer.

Belangrijk is dat elke nieuwbouw of wijziging aan een voertuig voldoet aan de geldende regelgeving.
Wij voorzien voor u de nodige documenten !
PariMetal bvba is door FOD Mobiliteit en Vervoer gemachtigd om uw goedkeuringen in orde te brengen volgens de iFast-procedure, dit betekent concreet voor u dat u onmiddellijk na het afronden van de werken uw voertuig kan inschrijven en in dienst kan nemen.
U hoeft dus geen ellenlange wachttijden te doorlopen om de nodige documenten in uw bezit te krijgen!!

PariMetal is leverancier/partner van